FAQ
Contact Us
Feedback
Sitemap
DSA 2024
Defence Services Asia

The Ultimate Tri-Services & Homeland Security Event.

Building Resilient Nations For The Next Generation

DSA & NATSEC Asia 2024 promises to be a monumental event, shaping the future of Defence and Homeland Security.
Defence Services Asia
Ekonomi Madani
Memperkasa Rakyat

Malaysia Madani merupakan panduan dan ikhtiar secara bersepadu dan holistik sebagai dasar pentadbiran yang lebih manusiawi. Malaysia Madani bertunjangkan sikap saling menghormati, meraikan kepelbagaian dan menjadi medan dialog peradaban. Kerangka Malaysia Madani menjadi pemacu kewujudan masyarakat maju dan bertamadun berdasarkan ilmu pengetahuan, tradisi, khazanah dan kearifan tempatan.

Memperkasa Rakyat
Malaysia Madani
Rasional Logo

Malaysia Madani merupakan panduan dan ikhtiar secara bersepadu dan holistik sebagai dasar pentadbiran yang lebih manusiawi. Malaysia Madani bertunjangkan sikap saling menghormati, meraikan kepelbagaian dan menjadi medan dialog peradaban. Kerangka Malaysia Madani menjadi pemacu kewujudan masyarakat maju dan bertamadun berdasarkan ilmu pengetahuan, tradisi, khazanah dan kearifan tempatan.

Rasional Logo
Program Utama MADANI
Kementerian Pertahanan
1) Penyelenggaraan Rumah Keluarga Angkatan Tentera (RKAT)
2) Bantuan Sara Hidup (BSH) Veteran ATM
3) Program Peduli Veteran (PPV) ATM
4) Program Jiwa Murni
5) Penganjuran LIMA'23
Kementerian Pertahanan
Versi 1.0
Polisi Keselamatan Siber

Pematuhan PKS adalah terpakai kepada semua warga MINDEF, ATM dan pihak yang berurusan dengan perkhidmatan digital MINDEF.

Polisi ini dibangunkan untuk menjamin kesinambungan perkhidmatan MINDEF dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan siber. Polisi in akan memudahkan perkongsian maklumat sesuai dengan keperluan operasi MINDEF bagi memastikan semua maklumat sesuai dengan keperluan operasi MINDEF bagi memastikan semua maklumat dilindungi.

Polisi Keselamatan Siber
2021-2030
Kertas Putih Pertahanan

Satu dokumen pernyataan niat, kemampuan juga menggariskan arah tuju pertahanan dan keselamatan negara.

KPP dibangunkan berdasarkan prinsip telus, inklusif dan berasaskan bukti. KPP adalah bukti komitmen kerajaan untuk memperkasakan pertahanan dan daya tahan negara untuk melindungi kepentingan negara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Kertas Putih Pertahanan
7 Teras Utama
Pelan Strategik MINDEF 2021-2025

Apa itu Pelan Strategik MINDEF (PSM) 2021-2025?

Pelan Strategik MINDEF (PSM) 2021-2025 merupakan dokumen tindakan yang menggariskan perancangan hala tuju strategik Kementerian untuk tempoh lima tahun.

Pelan Strategik MINDEF 2021-2025
Integriti & Tadbir Urus

Anda mempunyai maklumat kesalahan berkaitan integriti dan tadbir urus, salurkan kepada 

Ketua Unit Integriti,
Kementerian Pertahanan Malaysia,
Tingkat 10 (Pintu 10.01),
Wisma Pertahanan,
Jalan Padang Tembak,
50634 Kuala Lumpur
 
aduint@mod.gov.my
Integriti & Tadbir Urus
Sistem Pengurusan Anti Rasuah
MS ISO 37001:2016
MS ISO 37001:2016
Content
Contact Us

Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
Malaysia
(60)3-4019 9999 (Ibu Sawat)
mindef[at]mod[dot]gov[dot]my