Slide 1
Kementerian Pertahanan Malaysia
Menguruskan pertahanan negara dengan cekap dan berkesan supaya kepentingan strategik, kedaulatan dan keutuhan negara sentiasa terjamin
VISI

Peneraju pertahanan negara yang berwibawa

MISI

Memastikan pengurusan Pertahanan Negara sentiasa cekap, siap siaga dan dinamik

OBJEKTIF

Melindungi dan mempertahankan kepentingan negara yang menjadi teras kepada kedaulatan, keutuhan wilayah dan kesejahteraan ekonomi