Slide
PIAGAM PELANGGAN
MINDEF SABAH

MINDEF Cawangan Sabah

MINDEF SARAWAK

MINDEF Cawangan Sarawak

BDPS

Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

BIP

Bahagian Industri Pertahanan

STRIDE

Penyelidikan Pertahanan dan Perkhidmatan Teknikal

UKS

Unit Komunikasi Strategik

BADSA

Bahagian Audit Dalam & Siasatan Am

Akaun

Bahagian Akaun

Kewangan

Bahagian Kewangan

BPM

Bahagian Pengurusan Maklumat

BPSM

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Pembangunan

Bahagian Pembangunan

Perolehan

Bahagian Perolehan

DSP

Depot Simpanan Pertahanan

INTEGRITI

Unit Integriti

MAFCA

Penguasa Katalog ATM

BUU

Bahagian Undang-Undang

JKHP

Jabatan Ketua Hakim Peguam

UMAT

Urusetia Majlis Angkatan Tentera

KPI

Unit Petunjuk Prestasi Utama

MiDAS

Malaysian Institute of Defence and Security

BKP

Bahagian Khidmat Pengurusan

JHEV

Jabatan Hal Ehwal Veteran