Slide 1
KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)
KOSONG
Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
Kementerian Pertahanan MALAYSIA