Slide 1
Ketua Pegawai Digital (CDO)
YBrs. Dr. Mohd Bakhari bin Ismail
Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
Kementerian Pertahanan MALAYSIA