Slide 1

BERITA TERKINI

KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
2022

KUALA LUMPUR, 28 Mac 2022 - Menteri Kanan Pertahanan, YB Dato' Sri bersama Menteri Pertahanan II Brunei, TYT Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof mengadakan Mesyuarat Bilateral Antara Malaysia-Brunei. Antara yang dibincangkan adalah kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara.