Tahun 2023 Files

ABK 1 dan 2/2023 Mengenai Garis Panduan Pengurusan Perolehan Secara Pembelian Terus dan Sebut Harga

ABK 3/2023 - Tatacara Pengurusan Waran Peruntukan Kecil Kementerian Pertahanan