Tahun 2020 Files

ABK 5/2020 (Garis Panduan Penyediaan Cadangan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Tahun 2021 Kementerian Pertahanan)

ABK 4/2020 (Garis Panduan Kelulusan Kadar Bukan Penjawat Awam)

ABK 3/2020 (Tuntutan Elaun Pakaian Panas)

ABK 2/2020 (Tatacara Permohonan Dan Pengeluaran Waran Pindah Peruntukan Kementerian Pertahanan)

ABK 1/2020 (Tatacara Permohonan Dan Pengeluaran Waran Peruntukan Kecil Kementerian Pertahanan)

APP Bil 2/ 2020 (Pengurusan Belanjawan Kementerian Pertahanan Tahun 2020)

APP Bil 1/ 2020 (Pengurusan Belanja Mengurus Tahun 2020)