Tahun 2019 Files

ABK Bil 4/ 2019 (Garis Panduan Menjalankan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309)

APP Bil 1/ 2019 (Booklet)

APP Bil 2/ 2019 (Kemudahan Kad Kredit Korporat)

ABK Bil 2/ 2019 (Penyediaan Cadangan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Kementerian Pertahanan 2020)

ABK Bil 1/ 2019 (Penetapan Kuasa Dan Tugas Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya)

ABK Bil 3/ 2019 (Keperluan Untuk Menyediakan Dokumen Kontrak Bagi Kontrak Perolehan Bermasa)