Slide
PIAGAM PELANGGAN
BADSA

Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Am

UKS

Unit Komunikasi Strategik

JKHP

Jabatan Ketua Hakim Peguam

KPI

Unit Petunjuk Prestasi Utama

BUU

Legal Department

Integriti

Unit Integriti

UMAT

Urusetia Majlis Angkatan Tentera

Pembangunan

Bahagian Pembangunan

Perolehan

Bahagian Perolehan

MAFCA

Penguasa Katalog ATM

BDPS

Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

BIP

Bahagian Industri Pertahanan

DSP

Defence Reserve Depot

BPSM

Human Resource Management

BPM

Bahagian Pengurusan Maklumat

Kewangan

Bahagian Kewangan

Akaun

Account Division

BKP

Bahagian Khidmat Pengurusan

STRIDE

Science and Technology Research Institute for Defence

MiDAS

Malaysian Institute of Defence and Security

JHEV

MAF Veteran Affairs Department