Mejar Noor Khairi Bin Abd Rahman

Pengarah Cawangan Sabah

Contact

  • Tel: 088-26 7506
Mejar Noor Khairi Bin Abd Rahman

Area of Operations

Pengarah Bahagian, JHEV

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia