En. Md Khir bin Abidin

Pembantu Operasi

Contact

  • Tel: 03-2071 5401
  • Fax: 03-2691 7217

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia