Unit Pengurusan Kewangan

Cik Nor Hasmiza Binti Zawawi

Pen.Setiausaha (M44)
Unit Pengurusan Kewangan, Caw. Belanjawan & Kewangan, Bahagian Khidmat Pengurusan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel 03-2071 6834
  • Fax 03-2691 4576

Pejabat Am (Unit Belanjawan)

Unit Pengurusan Kewangan, Bahagian Khidmat Pengurusan
  • Tel 03-2071 5887
  • Fax 03-2691 4576

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia