Unit Gaji & Kewangan

En. Khairul Anuar bin Ab Karim

En. Khairul Anuar bin Ab Karim

Pen. Peg. Tadbir
Unit Gaji & Kewangan, Caw. Belanjawan & Kewangan, Bahagian Khidmat Pengurusan
  • Tel 03-2071 5011
  • Fax 03-2691 4576

Pejabat Am (Unit Gaji & Elaun)

Unit Gaji & Kewangan, Bahagian Khidmat Pengurusan
  • Tel 03-2071 5884 / 5800
  • Fax 03-2691 4576

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia