Unit Bajet 2 (Pengurusan Am/JHEV/Maritim)

Puan Narazatul Akmal Binti Mohamed Yunus

Puan Narazatul Akmal Binti Mohamed Yunus

Penolong Setiausaha
Caw. Belanjawan (CB), Unit Bajet 2 (Pengurusan Am/JHEV/Maritim), Bahagian Kewangan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Telefon 03-4012 5070
  • Faks 03-2693 1061
Kosong

Kosong

Penolong Akauntan W29 (KUP)
Caw. Belanjawan (CB), Unit Bajet 2 (Pengurusan Am/JHEV/Maritim), Bahagian Kewangan
  • Telefon 03-2071 5972
  • Faks 03-2693 1061
Kosong

Kosong

Penolong Akauntan W29 (KUP)
Caw. Belanjawan (CB), Unit Bajet 2 (Pengurusan Am/JHEV/Maritim), Bahagian Kewangan
  • Telefon 03-2071 5070
  • Faks 03-2693 1061
Puan Sasyatina Binti Abdullah

Puan Sasyatina Binti Abdullah

Penolong Akauntan W29 (KUP)
Caw. Belanjawan (CB), Unit Bajet 2 (Pengurusan Am/JHEV/Maritim), Bahagian Kewangan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Telefon 03-4012 5074
  • Faks 03-2693 1061

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia