TUDM

Markas Tentera Udara

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 03-2071 4077
 • Faks 03-2692 5975

Markas 1 DIV Udara

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 03-2117 1218
 • Faks 03-2692 5975

Markas No 2 DIV Udara

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 08-419 811
 • Faks 08-465 366

Markas Logistik Udara

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 03-2117 1133
 • Faks 03-2148 7035

Markas Pemerintahan Logistik Udara (MPLU)

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 03-7844 4555
 • Faks 03-7846 4668

Pangkalan Udara Kuala Lumpur

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 03-2117 1133
 • Faks 03-2143 4948

Pangkalan Udara Butterworth

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 04-314 4505
 • Faks 04-314 4000

Institut Tentera Udara (ITU)

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 05-312 5667
 • Faks 05-313 5855

Institut Technology Of Aerospace (ITAS)

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 04-714 4001
 • Faks 04-714 6755

Pangkalan Udara Kuantan

TUDM, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
 • Telefon 09-540 4000
 • Faks 09-538 2425

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia