Bahagian Pengurusan Maklumat

Encik Muhammad Fikri Bin Mohamad Samsi

Encik Muhammad Fikri Bin Mohamad Samsi

Pegawai Teknologi Maklumat
Unit Operasi, Pusat Data & Rangkaian, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 3133
 • Faks 03-2698 8627
Cik Norhiyanti Binti Norjohannan

Cik Norhiyanti Binti Norjohannan

Pegawai Teknologi Maklumat
Unit Keselamatan, Khidmat Teknikal & Multimedia, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 6013
 • Faks 03-2698 8627
Encik Mohd Hafizuddin Bin Mohd Jaini

Encik Mohd Hafizuddin Bin Mohd Jaini

Pegawai Teknologi Maklumat
Unit Keselamatan, Khidmat Teknikal & Multimedia, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 6034
 • Faks 03-2698 8627
Cik Mah Fui Ling

Cik Mah Fui Ling

Pegawai Teknologi Maklumat
Unit Keselamatan, Khidmat Teknikal & Multimedia, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 6038
 • Faks 03-2698 8627
Puan Norbi Binti Hj. Ramli

Puan Norbi Binti Hj. Ramli

Penolong Pegawai Tadbir
Cawangan Pengurusan Strategik ICT, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 6014
 • Faks 03-2698 8627
Puan Wan Hasmawati Binti Wan Hashim

Puan Wan Hasmawati Binti Wan Hashim

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
Cawangan Pengurusan Strategik ICT, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 6009
 • Faks 03-2698 8627
Puan Normata @ Normalati Binti Amat

Puan Normata @ Normalati Binti Amat

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
Unit Aplikasi Gunasama & Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 6079
 • Faks 03-2698 8627
Cik Nor Fitri Binti Bakri

Cik Nor Fitri Binti Bakri

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
Unit Aplikasi Gunasama & Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 6077
 • Faks 03-2698 8627
Puan Nafiza Binti Jomhari

Puan Nafiza Binti Jomhari

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
Unit Aplikasi Sokongan, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 6096
 • Faks 03-2698 8627
Puan Wan Suzie Juliani Binti Wan Ismail

Puan Wan Suzie Juliani Binti Wan Ismail

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
Unit Operasi, Pusat Data & Rangkaian, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 3135
 • Faks 03-2698 8627

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia