Persijilan MS ISO 9001:2008

Skop Pelaksanaan

Mengurus dasar pertahanan, pentadbiran dan mengurus sumber-sumber yang diperuntukkan bagi pertahanan negara serta memastikan kawalan ke atas semua Bahagian di KPM yang meliputi pelaksanaan proses-proses berikut:

i.) Bahagian Akaun

    a.         Pengurusan Bayaran

    b.         Pengurusan Perakaunan

ii.) Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Am

    a.      Pengauditan Pengurusan Kewangan Secara Online (AIMS)

    b.      Pengauditan Pengurusan Kewangan (Manual)

iii.) Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

    a.      Khidmat Urusan Parlimen

    b.      Pengurusan Bantahan Diplomatik  Pencerobohan Kapal Negara Asing

iv.) Bahagian Industri Pertahanan

    a.      Penentuan dan Pemantauan Program Offset

v.) Bahagian Kewangan

    a.      Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus

    b.      Pemantauan Prestasi Belanja Mengurus

    c.      Memproses Kelulusan Perbelanjaan

    d.      Pengurusan Tuntutan Bayaran Bil

    e.      Verifikasi Stor

    f.       Pengurusan Pelupusan Aset

    g.      Kehilangan dan Hapuskira

vi.) Bahagian Pengurusan Maklumat

    a.      Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem Aplikasi

    b.      Pengurusan Backup dan Recovery

vii.) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

    a.      Pengendalian Latihan

    b.      Pengurusan Pemangkuan/ Kenaikan Pangkat

    c.      Pengambilan

    d.      Pengesahan Jawatan

    e.      Pengurusan Persaraan

    f.       Pengendalian Lapor Diri dan Penempatan Pegawai

viii.) Bahagian Pentadbiran

    a.      Penyelenggaraan Bangunan

    b.      Pengurusan Permohonan Kenderaan Rasmi

    c.      Pengurusan Gaji & Elaun

    d.      Khidmat Urusan Protokol

ix.) Bahagian Pembangunan

    a.      Penyediaan Pelan Reka Bentuk

    b.      Penyediaan Laporan Projek Lewat Jadual dan Bermasalah serta Cadangan Pemulihan

    c.      Penyediaan Dokumen Siap Kontrak

x.) Bahagian Perolehan

    a.      Tender

    b.      Sebut Harga

xi.) Bahagian Undang-Undang

    a.      Proses Penyemakan Draf Dokumen Kontrak

xii.) Depot Simpanan Pertahanan

    a.      Penerimaan dan Pengeluaran Peralatan dan Kenderaan Stok Simpanan Pertahanan

    b.      Pemeriksaan Stok Stok Simpanan Pertahanan

    c.      Penyimpanan,Senggaraan dan Pembaikan  Stok Simpanan Pertahanan

    d.      Kalibrasi Stok Simpanan Pertahanan

xiii.) Pejabat Ketua Hakim Peguam

    a.      Pelantikan Hakim Peguam dan Pemantauan Perjalanan Perbicaraan

xiv.) Unit Komunikasi Korporat

    a.      Pengurusan Media

    b.      Pengurusan Aduan

    c.      Pengurusan Pengeluaran Pas K Pelawat

    d.      Pengurusan Pameran Pengurusan Liputan

Demo

Kementerian Pertahanan

Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
MALAYSIA
(60)3-2059 8400
(60)3-2691 4163
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

×

  • Tatacara pemakaian pelawat Kementerian Pertahanan Malaysia

  • PERHEBAT menawarkan Skim Pembiayaan Mikro Usahawan Veteran ATM sehingga RM50,000.00. Untuk maklumat lanjut layari www.perhebat.net.my atau hubungi 03-6156 9412 sambungan 212/272

  • Sila klik di sini untuk makluman berkenaan tender.

×

Transformasi Nasional 2050 atau TN50 adalah satu usaha untuk membentuk masa depan Malaysia bagi tempoh 2020 hingga 2050. Dari sebuah negara maju, kita harus menyasar untuk menjadi antara negara teratas di tangga dunia dalam ekonomi, kesejahteraan rakyat dan inovasi.

Sasaran ini harus diisi dan diberi makna oleh warga Malaysia sendiri. Ayuh, marilah kita berkongsi pendapat dan idea serta menetapkan matlamat bersama ke arah masa hadapan Negaraku. Bersama kita satukan minda dan harapan.

Apakah aspirasi anda untuk Pertahanan Negara di tahun 2050?
Invalid Input

Jantina
Invalid Input

Umur
Invalid Input

Kaum
Invalid Input

Captcha(*)
CaptchaInvalid Input

×
Kaji Selidik Portal MinDef

 

 

 

 

 

 

 

Klik untuk selanjutnya