BERITA TERKINI

KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
2020
Slider

KUALA LUMPUR, 7 Julai 2020 – Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, Datuk Muez bin Abd Aziz menyertai sidang video ASEAN Defence Senior Officials' Meeting Plus (ADSOM-Plus) bersama rakan sejawatan dari Negara-negara ASEAN,

Sekretariat ASEAN dan rakan dialog (Australia, China, India, Japan, New Zealand, Republic of Korea, Russia, and United States).

Mesyuarat membincangkan tindak balas serta langkah-langkah dalam menangani COVID-19 serta bertukar pandangan mengenai isu-isu pertahanan dan keselamatan di rantau ini.