KERTAS PUTIH PERTAHANAN
"Satu dokumen pernyataan niat, kemampuan juga
menggariskan arah tuju pertahanan dan keselamatan negara"
KPP Dibangunkan berdasarkan prinsip :-
TELUS
INKLUSIF
BERASASKAN BUKTI

Kertas Putih Pertahanan (KPP) dibangunkan kerana :-

Negara

Pendirian - Keberadaan pendapat dan pandangan Malaysia

Menyumbang di dalam proses membina dasar pertahanan global

Kerajaan

Tadbir Urus yang baik melalui prinsip ketelusan, keterbukaan dan inklusif

Profesionalisme dan Accountable

Penanda aras keterbukaan kerajaan terhadap bidang pertahanan yang selalu dianggap sebagai terhad dan eksklusif

Evolusi kepada dasar pertahanan negara
Slider
Objektif Pembangunan
Kertas Putih Pertahanan
MENGKAJI semula Dasar Pertahanan Negara

bagi mengenalpasti kelemahan dan jurang

MENGANALISA persekitaran strategik serantau dan global,

termasuk kepentingan-kepentingan Malaysia; dan cabaran isu-isu keselamatan

MENGGUBAL preskripsi dasar

untuk Kertas Putih Pertahanan dan membangunkan pelan tindakan yang diperlukan

MENELITI kedudukan sektor pertahanan dalam hierarki whole-of-government

dan panduan-panduan strategi keselamatan kebangsaan

MENGKAJI prestasi sektor pertahanan

dan memahami isu-isu serta keberkesanannya

Slider
Pembangunan KPP
melibatkan :-
Sidang Majlis Keselamatan negara (MKN)

Dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri

Jawatankuasa Dasar

Dipengerusikan oleh YB Menteri Pertahanan

Pemegang - Taruh Pertahanan
Pemegang - Taruh Keselamatan
Pemegang - Taruh Nasional
Jawatankuasa Pilihan Parlimen dan Penasihat-Penasihat Pertahanan
Slider