Visi / Misi / Objektif

Visi

Menjadi sebuah organisasi pertahanan yang berwibawa bertaraf dunia berteraskan Dasar Pertahanan Negara.

Misi

Memastikan Pengurusan Pertahanan Negara sentiasa cemerlang dan kompetitif.

Objektif

Mengurus pertahanan negara secara cekap dan berkesan.

×