Bahagian Teknologi Instrumentasi & Elektronik

En. Mohamad Ismail bin Haji Ali

En. Mohamad Ismail bin Haji Ali

Pegawai Penyelidik
Bahagian Teknologi Instrumentasi & Elektronik, STRIDE
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel 03-87324400
  • Fax 03-87335979
En. Wan Mustafa bin Wan Hanafi

En. Wan Mustafa bin Wan Hanafi

Pengarah
Pejabat Pengarah, Bahagian Teknologi Instrumentasi & Elektronik, STRIDE
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel 03-8732 4439
  • Fax 03-8734 8695
Pn. Rozita binti Md Salleh

Pn. Rozita binti Md Salleh

Pegawai Penyelidik
Bahagian Teknologi Instrumentasi & Elektronik, STRIDE
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel 03-87324400
  • Fax 03-87335979
Pn. Nurul Ain Uyun bt Shaharuddin

Pn. Nurul Ain Uyun bt Shaharuddin

Setiausaha Pejabat
Pejabat Pengarah, Bahagian Teknologi Instrumentasi & Elektronik, STRIDE
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel 03-8732 4473
  • Fax 03-8733 5979

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia